การผ่าตัดทำตา 2 ชั้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจ

ทำตาสองชั้น การผ่าตัดทำตา 2 ชั้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่มีตาชั้นเดียว หรือผู้ที่มีอายุมากกว่า 35 ปี ที่มีปัญหาเรื่องหนังตาบนหย่อนทำให้หนังตาเหลือชั้นเดียวและผู้ที่มี ปัญหากล้ามเนื้อตาตก

ทำตาสองชั้น

เป็นวิธีที่ใช้ได้สำหรับผู้ที่มีลักษณะเปลือกตาชั้นเดียว ทำตาสองชั้น ที่มีไขมันไม่มาก และหนังตาไม่ตกหย่อนมากเกินไป เนื่องจากไม่สามารถเอาไขมันและผิวหนังส่วน เกินออกไปด้วยได้ ซึ่งวิธีนี้เป็นการผ่าตัดโดยวิธีร้อยไหมอย่างเดียวเท่า นั้น จึงมีโอกาสที่ไหมที่ร้อยไว้อาจหลุดได้ แต่มีข้อดีคือ มีอาการบวมไม่มาก นัก และไม่ต้องคอยระวังเรื่องแผล เพราะเป็นจุดเย็บที่เปลือกตาเท่านั้น โดยไม่มีแผลผ่าตัด

 

ทีนี้ถ้าพบว่าคนที่ต้องการกรีดตาสองชั้นมีปัญหาในเรื่องของหัวตาหรือหางตาปิดด้วย ทำตาสองชั้นลักษณะของหัวตาปิด คือ มีส่วนผิวหนังยื่นต่อจากหนังตาบนลงมาปิดหัวตา ทำให้ดวงตาดูแคบ หรี่เล็ก เป็นตาชั้นเดียว และลักษณะของหางตาปิด คือ มีผิวหนังยื่นจากหนังตาบนลงมาปิดบริเวณหางตา ทำให้มองเห็นเป็นตาชั้นเดียวเหมือนกัน แพทย์ก็จะแนะนำให้ทำตาสองชั้นร่วมกับศัลยกรรมเปิดหัวตาหรือหางตา ไปด้วยเลย โดยการกรีดเปิดหัวตาหรือหางตาออก แล้วเย็บปิดแผล จะทำให้ได้ดวงตาที่กลมโตและกว้างขึ้น ส่วนการดูแลหลังทำตาสองชั้นเช่นเดียวกับการทำตาสองชั้นทั่วไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *