เติมเต็มใบหน้าด้วย ไขมันตัวเอง VS ฟิลเลอร์

ฉีดไขมัน เมื่อพูดถึงความโรยราของใบหน้า อาจเป็นประเด็นที่ตรงใจใครหลายคนที่กำลังประสบกับปัญหานี้อยู่ เพราะเมื่ออายุมากขึ้น รูปหน้าของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นๆ ที่บ่งบอกถึงวัยตามมา ไม่ว่าจะเป็นผิวหย่อนคล้อย ริ้วรอย ร่องลึก แก้มตอบ ใบหน้าไม่อิ่ม โดยส่วนใหญ่แล้วมักเกิดปัญหาในตำแหน่งที่ยุบตัวบนใบหน้านั่นเอง

ฉีดไขมัน

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของใบหน้า  ฉีดไขมัน  ย่อมมีหลักเกณฑ์มาตรฐานในการรักษาเพื่อความถูกต้องและสวยงาม สำหรับเกณฑ์การวัดสัดส่วนใบหน้าที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก และเป็นมาตรฐานสากลนั้น คือ ทฤษฎีสัดส่วนเทพประทาน

ยึดหลักทฤษฎีเพื่อใบหน้าสวยเพอร์เฟ็กต์

ใบหน้าคนเราเติบโตเต็มที่หลังอายุ 20 ปีขึ้นไป โครงสร้างใบหน้าส่วนใหญ่จะคงตัว ซึ่งควรสอดคล้องกับทฤษฎีที่เรียกว่า “สัดส่วนเทพประทาน” (The Divine Propotion) ถึงจะได้ชื่อว่าเป็นใบหน้าที่สวยงาม สัดส่วนเทพประทาน คือ ตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 1.618 ที่วัดจากมุมตรง และมุมมองด้านข้างของใบหน้า พร้อมพิจารณาตามหลักสำคัญทางชีววิทยา คือ ไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ อายุ เพศ หรือตัวแปรอื่นๆ จากทฤษฎีนี้ Dr.Marquardt ได้พัฒนา Soft Tissue Analysis และได้สร้างหน้ากากแห่งความงามทั้งของผู้ชายและผู้หญิงขึ้นมา เมื่อหน้ากากนี้วางไปบนใบหน้าของใครแล้วใบหน้านั้นๆ มีสัดส่วนที่เหมือน หรือใกล้เคียงกับสัดส่วนของหน้ากาก แสดงว่าใบหน้านั้นมีความงามสมบูรณ์ตามแบบของ The Divine Propotion โดยเชื่อว่า หน้ากากนี้สามารถใช้ได้กับคนทุกเชื้อชาติ การมีใบหน้าสวยงามได้สัดส่วน จึงยึดหลักตามทฤษฎีนี้

อายุมากขึ้นรูปหน้าเปลี่ยน

การเปลี่ยนแปลงรูปหน้าของคนเราที่เกิดขึ้นจากอายุนั้น มีการเปลี่ยนแปลงใน 2 เรื่องหลักๆ คือ การหย่อนคล้อยของเนื้อเยื่อและผิวหนังจากแรงโน้มถ่วง และการยุบลงหรือบางลงขององค์ประกอบที่ใบหน้า เช่น ชั้นไขมันที่บางตัวลง แม้กระทั่งกระดูกใบหน้าเอง ก็มีการฝ่อยุบตัวเช่นเดียวกัน ปัญหาเหล่านี้หลายคนอาจนึกไม่ถึงว่า “ไขมัน” ก็สามารถนำมาแก้ไขได้เช่นกัน การฉีดไขมันเติมเต็มบริเวณใบหน้ามีการทำมาเป็นระยะเวลานานแล้ว โดยใช้ในการเติมเต็มผู้ป่วยที่ใบหน้ายุบจากโรคบางอย่าง หรือจากอุบัติเหตุ ในระยะหลังมีการใช้เติมเต็ม เพื่อความงามให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์กันมากขึ้น ทั้งนี้เป็นเพราะการดูดไขมันเป็นเทคนิคที่ทำเป็นประจำ และค่อนข้างปลอดภัย และไขมันที่ดูดมาจากตนเองย่อมไม่เกิดปฏิกิริยาต่อต้าน เมื่อนำมาเติมลงบนที่ใหม่ในคนเดียวกัน

กระแสการตื่นตัวในการดูสุขภาพความงาม ทำให้คนไข้ที่ต้องการเติมเต็มใบหน้าด้วยไขมันตัวเองมีอายุน้อยลง เพราะหากจะทำการดึงหน้า ก็อาจจะเป็นหัตถการที่มากเกินความจำเป็น โดยเฉพาะช่วงอายุ 40-50 ปี ซึ่งมักเริ่มมีริ้วรอยและการฝ่อตัวลงของเนื้อเยื่อบริเวณใบหน้า โดยเฉพาะไขมัน แต่ผิวหนังยังไม่เหี่ยวย่นมาก ในช่วงอายุนี้การเติมเต็มส่วนที่ขาดจึงเข้ามามีบทบาท ด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์ ทำให้คนไข้มีทางเลือกในการรักษามากขึ้น

ไขมันตัวเอง VS ฟิลเลอร์

ปัจจุบันการเติมเต็มใบหน้าด้วยฟิลเลอร์ถือเป็นหัตถการที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดี ทำได้ง่ายและเจ็บตัวน้อย แต่ก็มีปัญหาที่ความคงตัวของฟิลเลอร์ ซึ่งมักสลายไปในเวลาที่จำกัด แต่ในอนาคตอันใกล้นี้ ก็จะมีฟิลเลอร์ชนิดถาวรออกมามากขึ้น อย่างไรก็ดี ยังมีความกังวลกันมากต่อภาวะแทรกซ้อนของการฉีดฟิลเลอร์ ซึ่งการใช้ไขมันจะมีภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่าค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในเรื่องของการแพ้สาร เพราะไขมันเป็นของผู้ป่วยเอง จึงไม่ทำให้เกิดการแพ้แต่อย่างใด สำหรับในกลุ่มอายุที่มากขึ้น มีปัญหาทั้งการยุบลงหรือบางลงของเนื้อเยื่อร่วมกับผิวหนังที่หย่อนคล้อย การดึงหน้าจะช่วยแก้ปัญหาหนังหย่อนคล้อยได้ดี แต่อาจจะทำให้ใบหน้าดูแบน หากใช้ไขมันเติมร่วมด้วยจะช่วยสร้างให้ใบหน้าดูมีมิติมากขึ้นได้ฉีดไขมัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *